Välkommen till sidan för mejlcertifikat. Här hittar du certifikaten som du måste registrera på din iOS-enhet för att kunna skicka säker e-post med drittelns server.
Klicka på var och en av dessa länkar, välj att lita på dem och installera dem.

CA-certifikat

Intermed-certifikat

Ange sedan i epostinställningarna att du skall använda port 587 och att du vill använda SSL. Serverautentisering med lösenord.